RSS
Facebook
Twitter

Stopnice Kunc

Ustanovitelj podjetja Kunc Jože se je že na samem začetku usmeril k izdelovanju lesenih stopnic,na samem začetku je stopnice izdeloval sam,kmalu pa sta se mu pri izdelovanju stopnic pridružila oba sinova.
Delo in izdelovanje stopnic potrebuje veliko prostora,zato so se kot majhno podjetje odločili,da svoje prostore povečajo,tako je iz domače garaže leta 1993 nastala manjša delavnica z 120 kvadratnimi metri.
Ker se je podjetje vedno bolj uveljavljalo kot kvaliteten izdelovalec stopnic se je obseg dela iz leta v leto povečeval,delavnica pa je postala premajhna. Leta 2001 se je podjetje preselilo v moderno delavnico z 800 kvadratnimi meti delovne površine,za izdelovanje stopnic so kupili moderne stroje in računalniške programe tako vam lahko ponudijo izris stopnic v tlorisnem in 3D pogledu.