RSS
Facebook
Twitter

Industrijska prodajalna Vetroemba

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela posebno priznanje za zgledno prestrukturiranje podjetja. Priznanje je steklarna dobila zato, ker tudi v času reorganizacije ni pozabila na ključno dobrino v podjetju, na sodelavce.

Skrb za zaposlene in strateško upravljanje s kadri sta poleg inovacij in skrbi za kakovost izdelkov ključna temelja uspeha Steklarne Hrastnik. V minulih treh letih smo veliko vložili v zaposlene. Uvedli smo sistem notranjega mentorstva, s katerim prenašamo znanje med zaposlenimi. Vsak nov zaposleni gre skozi skrbno voden proces uvajanja. Oblikovali smo sistem horizontalnega napredovanja in sistem letnih razgovorov, zaposlene dodatno stimuliramo z nagrajevanjem uspešnosti. V teku je poseben program preventivnih izobraževanj za zaposlene zaradi zahtevnosti dela, s katerimi preprečujemo izgorelost na delovnem mestu.