RSS
Facebook
Twitter

Nepovratna sredstva Espero

Evropska unija je družina demokratičnih evropskih držav, ki si prizadevajo za mir in blaginjo. Za doseganje svojih ciljev je ustanovila skupne institucije, ki dodeljujejo nepovratna sredstva in tudi ugodna posojila. Potrebujete kreativno idejo, ki jo preoblikujete v ustrezen projekt in ga prijavite na razpis Evropske unije.

Kakšno vlogo ima pri tem družba ESPERO d.o.o.?
 
Za učinkovitejši postopek kandidature prejema nepovratnih sredstev EU ter zadostitvi strogim evropskim in slovenskim kriterijem, smo za vas pripravili posebno ponudbo, ki vključuje paket svetovanja in izdelave finančne konstrukcije projekta, in sicer:
- tekoče spremljanje razpisov za sredstva Evropske unije in opozarjanje naročnika na nove razpise,
- svetovanje naročniku o najboljši strategiji prijave na razpis za sredstva Evropske unije,
- organizacija vseh aktivnosti v zvezi s prijavo na razpis,
- priprava celotne razpisne dokumentacije,
- vodenje potrebnih komunikacij z organom, ki dodeljuje sredstva Evropske unije,
- izdelava finančne konstrukcije projekta,
- pomoč pri izdelavi poslovnega načrta,
- lobiramo za vas projekt po oddaji celotne razpisne dokumentacije.