RSS
Facebook
Twitter

Kompenzacije

"Kompenzacije" Ta finančni inštrument omogoča poravnavo posredno odkupljenih terjatev vašega dolžnika, s terjatvami njegovih dolžnikov - kupcev. To pomeni, da se odkup vrši šele po sklenjenem dogovoru (o pobotu) s kupcem vašega dolžnika. Na ta način se izognemo problematičnim dolžnikom, saj sklenemo pogodbo za plačilo s tistim dolžnikovim kupcem, ki ima boljšo boniteto in/ali boljše plačilne navade.

Vaš dolžnik vam včasih ne more plačati zaradi objektivnih razlogov (tudi sam ima veliko sredstev vezanih v terjatvah, trenutno razpolaga z manj likvidnimi sredstvi, ipd.), zato je najprimernejša rešitev dogovor s tistim kupcem tega dolžnika, ki je v boljšem finančnem položaju in je pripravljen poravnati svojo obveznost direktno vam. Tako naknadno pridobimo denarna sredstva po odkupu terjatve do vašega kupca.